APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA

 Remiantis Europos s  ąjungos direktyva, Nissan Nordic Europe OY įmonė, Nissan automobilių importuotoja, yra atsakinga nemokamai priimti atgal eksploatuoti netinkamus automobilius utilizavimui.

Daugiau informacijos apie automobilių utilizavimą rasite šioje nuorodoje:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20050701:LT:PDF
Kilus klausimams, prašome kreiptis:

Nissan Nordic Europe OY

Osmussaare 10,

Tallinn 13811 Estonia
Tel.: 8800 30725 (nemokamas numeris)

Skambinantiems iš užsienio: +372 606 4072

Fax: +372 606 4051

E-post: lithuania(at)nissan-services.eu