„NISSAN“ ANGLIES DVIDEGINIO RODIKLIAI SUMAŽĖJO 22,4 PROC.

  • Tvarios veiklos ataskaitoje pabrėžiama, jog naudojama daugiau atsinaujinančios elektros energijos ir perdirbamų medžiagų gaminant naujus modelius, auga elektromobilių paklausa. 
  • „Carbon Disclosure Project" vertinimu, „Nissan" pasiekti tvarios veiklos rezultatai yra geriausi tarp automobilių gamintojų.

„Nissan Motor Co., Ltd." paskelbė savo metinę Tvarios veiklos ataskaitą, kurioje pateikti rezultatai rodo, jog per paskutinįjį dešimtmetį pasaulinės automobilių gamintojos išskiriamo anglies dvideginio (CO2) kiekis sumažėjo 22,4 proc.

Remiantis tūkstančių įmonių veiklą sprendžiant klimato kaitos problemas vertinančios „Carbon Disclosure Project" organizacijos duomenimis, puikių rezultatų mažinant taršos lygį, populiarinant aplinkos neteršiančius automobilius bei tausojant energijos išteklius savo gamyklose pasiekusi „Nissan" bendrovė yra geriausia šioje srityje automobilių gamintoja. 

Už tvarios veiklos klausimus atsakingas „Nissan" vadovas Hitoshi Kawaguchi teigė: „Šiais metais skatindami elektromobilių naudojimą ir ieškodami su automobiliais susijusių efektyvių sprendimų mes taip pat siekiame dar labiau pasistūmėti aplinkosaugos srityje užtikrinant energijos šaltinių ir išteklių įvairovę, efektyvumą bei perdirbimą, kaip numatyta „Nissan" aplinkosaugos (Nissan Green) programoje. Tai byloja apie neblėstantį visų „Nissan" darbuotojų ir partnerių pasiryžimą siekiant įgyvendinti mūsų bendrovės vidutinės trukmės planus." 

Geresni tvarios veiklos rodikliai sietini su atitinkamomis iniciatyvomis, tokiomis kaip „Nissan Energy Saving Collaboration" (NESCO). NESCO padeda nustatyti energijos nuostolius „Nissan" gamyklose. Praėjusiais metais bendrovė subūrė naują komandą – „Resource NESCO", kurios užduotis – 2016 finansiniais metais sumažinti vandens sąnaudas ir padidinti perdirbamų medžiagų naudojimą 25 proc. gaminant naujus modelius.

Sparčią „Nissan" pažangą aplinkosaugos srityje lėmė „Nissan" aplinkosaugos (Nissan Green) programa, startavusi 2002 m. Naujausioje jos versijoje (NGP2016) numatyti ambicingi tikslai – iki 2016 m. sumažinti „Nissan" poveikį aplinkai ir išteklių sąnaudas.

Išskiriamų anglies junginių mažinimas   

Kaip rodo naujausia Tvarios veiklos ataskaita, nuo 2005 finansinių metų CO2 rodikliai „Nissan" gamyklose sumažėjo 22,4 proc.

„Nissan" taikomos priemonės taršai mažinti:

 

  • Šalia dešimt jau veikiančių vėjo turbinų Sanderlendo gamykloje Jungtinėje Karalystėje „Nissan" įrengė19 tūkst. saulės kolektorių, kurių bendrai pagamintos energijos pakanka daugiau nei 31 tūkst. automobilių per metus pagaminti. Iš šių šaltinių gaunamos energijos kiekis leidžia patenkinti 7 proc. bendrų gamyklos elektros energijos poreikių.
  • Nuo 2013 m. „Nissan" gamykloje Aguaskaljenteso mieste Meksikoje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai, tarp jų vėjo ir biomasės ištekliai, kurie sudaro 50 proc. gamyklos energijos pajėgumų.
  • Tarp naujų metodų, kuriais siekiama padidinti švarios energijos naudojimą Japonijoje nuo 8 iki 16 proc., minėtinas „Nissan" patobulintas energijos gavimas daug elektros energijos suvartojančiose gamybos įmonėse, įskaitant Technikos centrą, gamyklas Točigyje, Opamoje bei Jokohamoje ir Zamos operacijų centrą.

Rūpindamasi energijos sąnaudų ir taršos mažinimu savo gamyklose, „Nissan" kartu nepaliaujamai ieško naujoviškų sprendimų kuriant aplinkos neteršiančius automobilius.

Perkamiausią pasaulyje „LEAF" elektromobilį pristačiusi „Nissan" buvo viena pirmųjų automobilių gamintojų, užsimojusių spręsti aplinkosaugos klausimus ir pateisinti naujos kartos klientų lūkesčius. 

Aplinką tausojančių automobilių populiarėjimas   

Nuo „Nissan LEAF" pasirodymo pradžios parduota daugiau nei 200 tūkst. šių modelių. Įgyvendindama tam tikras iniciatyvas, bendrovė taip pat pasirūpino, kad aplinkos neteršiantys automobiliai taptų patrauklesni ir paklausesni:

  • JAV taikoma programa „Nemokamas įkrovimas" (No Charge to Charge), kuri suteikia galimybę lizingo būdu įsigijusiems ar nusipirkusiems naująjį „LEAF" elektromobilį vairuotojams dvejus metus nemokamai naudotis įkrovimo stotelėmis. Ši programa galioja 15 miestų, tarp jų San Franciske, Los Andžele, Sietle ir Portlande.
  • Europoje „Nissan" suvienijo jėgas su energijos valdymo sprendimų srityje besispecializuojančia „Eaton" bendrove, kad galėtų pakartotinai panaudoti atitarnavusius savo elektromobilių akumuliatorius klimato kaitos poveikiui sušvelninti. Kuriant komerciškai perspektyvius energijos kaupimo ir valdymo centrus, nebetinkamiems naudoti „Nissan" ličio jonų akumuliatoriams suteikiamas „antrasis gyvenimas".
  • „Nissan" užmezgė partnerystę ir su antrąja pagal dydį Europoje energetikos bendrove „Enel" naujoviškai energijos perdavimo iš elektromobilių į energetikos tinklą sistemai (Vehicle 2 Grid) sukurti. Naudodamiesi šia sistema, vairuotojai ir energijos vartotojai elektromobilius gali valdyti kaip asmeninius „energijos centrus", kurie leidžia naudoti elektros energiją, ją kaupti ir grąžinti perteklių atgal į tinklą.
  • Didelės talpos „LEAF" ličio jonų akumuliatoriuje kaupiama elektros energija per energijos tiekimo sistemą (LEAF to Home) gali būti saugiai ir patogiai tiekiama į savininko namus.
  • Siekiant išplėsti elektromobilių naudojimą kasdienėms išvykoms, 2015 finansiniais metais „Nissan" klientų namų ūkiuose visoje Japonijoje buvo įrengta 1119 įkrovimo stotelių. 

„Nissan" numačiusi tobulinti keturias pagrindines sritis – aplinką tausojančių automobilių populiarinimo, ekonomiškų automobilių plėtros, bendrovės išskiriamų anglies junginių mažinimo ir naujų gamtos išteklių tausojimo. 

Tvarios plėtros ataskaitoje išsamiai apžvelgiami „Nissan" pasiekimai įgyvendinant savo aštuonias tvarumo strategijas, apimančias aplinkosaugos, saugumo, filantropijos, kokybės, vertės grandinės, darbuotojų, ekonominės naudos, bendrovės valdymo ir vidaus kontrolės aspektus. 

Generalinio direktoriaus Carloso Ghosno pranešimas apie Tvarios veiklos ataskaitą

 

Visa Tvarios veiklos ataskaita (2016)