„NISSAN“ IR „ENEL“ ATLIKS ENERGIJOS PERDAVIMO IŠ ELEKTROMOBILIŲ Į ENERGETIKOS TINKLĄ SISTEMOS BANDYMUS JK

  • Į bandymus bus įtraukta 100 V2G (angl. k. Vehicle to grid)) stotelių.
  • V2G sistema gali tiekti 1 MW elektros energijos.
  • Vartotojai gali užsidirbti grąžindami savo automobilių akumuliatoriuose sukauptą energiją atgal į tinklą.

2016 m. gegužės 10 d., Londonas (JK). „Nissan" ir tarptautinė energetikos įmonė „Enel" šiandien patvirtino planuojančios pradėti svarbius energijos perdavimo iš elektromobilių į elektros tinklą sistemos (V2G) bandymus, kurie Jungtinėje Karalystėje bus atliekami pirmą kartą. Atliekant bandymus, prie „National Grid" (JK) tinklo bus prijungta 100 V2G stotelių. „Nissan LEAF" bei „e-NV200" furgonus eksploatuojantys privatūs ir automobilių parkų klientai galės parduoti savo automobilių akumuliatoriuose sukauptą energiją, grąžindami ją atgal į tinklą.

Šis svarbus pranešimas skelbia įdomios energijos valdymo epochos pradžią Jungtinėje Karalystėje. Tai radikaliai pakeis energijos tiekimo į tinklą būdą. Išplėtota novatoriška V2G technologija atneš reikšmingų permainų ir JK elektromobilių savininkų gyvenime, nes tikimasi, kad ji taps alternatyviu pajamų šaltiniu.

„Tai naujas „Nissan" istorijos puslapis, – tvirtino „Nissan Europe" vadovas Paulas Willcoxas. – Mes visuomet žinojome, jog mūsų elektromobiliai yra ne vien automobiliai, bet ir perspektyvus energijos kaupimo šaltinis. Ši mūsų nuomonė šiandien pasitvirtino: mes suvienijome jėgas JK elektros energijos tinklo stabilumui užtikrinti. Energijos perdavimo iš elektromobilių į elektros tinklą technologija, kurią mes pirmieji su „ENEL" pradėjome taikyti, taps pastoviu JK gyventojų energijos šaltiniu ir kartu padės papildomai užsidirbti elektromobilių savininkams. Ekologiškos energijos šaltinių, nesvarbu, ar tai būtų saulės energijos kolektoriai, vėjo jėgainės ar elektromobiliai, sparčiai gausėja. Šie istorinę reikšmę turintys bandymai Jungtinėje Karalystėje yra svarbus žingsnis tiriant galimybes integruoti įvairius naudojamus energijos šaltinius į energetikos tinklą. Mūsų požiūriu, „Nissan" elektromobiliai yra mobilūs ateities energijos centrai, galintys padėti sukurti pažangesnę energetikos sistemą ir atverti didesnes atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybes."

Šis užmojis – „Enel" ir „Nissan" įsipareigojimo remti visos elektromobilių ekosistemos kūrimą, neapsiribojant vien automobiliais ir teikiant naujas paslaugas energetikos pramonės sektoriuje, išraiška.

Šiandien į energijos tinklą integravus visus JK esančius 18 tūkst. „Nissan" elektromobilių, jų generuojamos elektros energijos kiekis prilygtų 180 MW elektrinei. Ateityje plačiai taikant šią technologiją ir JK keliais riedant vien elektromobiliams, į elektros energijos tinklą integruotų elektromobilių sistema galėtų atstoti 370 GW galios elektrinę. Turint tokius elektros energijos gamybos pajėgumus, elektros energija būtų galima aprūpinti tris Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos dydžio šalis.

Pritaikius V2G technologiją, elektromobiliai gali būti visiškai integruoti į elektros tinklą. Toks sprendimas gali padėti padidinti tinklo pajėgumus valdant atsinaujinančią energiją, o atsinaujinantys energijos šaltiniai gali būti plačiau integruoti ir tapti labiau įperkami. „Enel" sukurta V2G įkrovimo infrastruktūra suteikia galimybę elektromobilių savininkams ir didelius elektromobilių parkus valdančioms įmonėms kurti mobilius energijos centrus, integruojant savo automobilius į tinklą. Sistema leidžia „Nissan" elektromobilių savininkams prisijungti prie tinklo ir įkrauti akumuliatorius sumažėjusios elektros energijos paklausos ir mažo tarifo taikymo laikotarpiu, taip pat panaudoti automobilio akumuliatoriaus sukauptą elektros energiją namuose ar darbe, kai jos kainos yra aukštesnės, arba grąžinti elektros energiją į tinklą ir taip papildomai užsidirbti.